Individuaalpedagoogika

Lastele ja noorukitele, kes ei saa erinevatel põhjustel enam oma perekonna juurde või institutsiooni jääda, pakub Tuletorn Fond uut kodu, et turvalises keskkonnas oma raskete läbielamiste ja kogemustega toime tulla ja neid ületada, leidmaks endale uusi tulevikuväljavaateid ning arenguvõimalusi ja jätkata oma haridusteed.

Esmajärjekorras vajavad „meie lapsed“ kindlat struktuuri, usaldusväärset isiklikku suhet ning selgeid piire. Meie projektid ja erinevad kooseluvormid kindlustavad turvalise kasvatuskeskkonna ja lapse/noore heaolu.

Meie kasvatajad elavad tavaliselt maapiirkondades. Üks kuni kaks last/noort elab koos oma kasvatajaga ühe katuse all ja kogeb nii tihti esimest korda oma elus perekondlikku kindlustunnet ja usaldusväärseid suhteid. Me peame oluliseks, et lapsed/noored mõistaksid inimeste kooselus eksisteerivate reeglite mõtet ja need ka seesmiselt omandaksid. Meie kasvatajad on loomingulised ja paindlikud, kes oskavad konflikte lahendada ning vajadusel väga selged piirid kehtestada. Seepärast töötame me koos inimestega, kel on oma elunägemus ja stabiilsed isiklikud suhted, mis mõnegi pingelise olukorra välja kannatavad. Meie kasvatajad usuvad laste ja noorte arenemisvõimesse ning nende tulevikku.

Suudame lastele ja noortele pakkuda erinevaid elukohti ja erinevaid isiksusi kasvatajateks, kes on seotud ühtsesse võrgustikku, pakkudes seeläbi lastele/noortele turvatunnet ning võimalust varase lapseea puudujäägid korvata.