Tuletorni võrgustik

Tuletorni võrgustikku kuuluvad samanimelised organisatsioonid Saksamaal, Norras, Rootsis, Soomes, Leedus ja Eestis. Omavahel tehakse tihedat koostööd täiendõppe, kogemuste vahetamise ja tulevikusuundade osas.

Tuletorni võrgustik tagab usaldusväärse organisatsioonistruktuuri ning kohapealse intensiivse toe. Pedagoogiline juhataja ning meie koordinaatorid on vahelüliks nooruki, kasvataja/te, bioloogiliste vanemate ja lastekaitsetöötaja vahel. Koordinaatorid toetavad ja suunavad aktiivselt igapäevast kasvatustööd ning aitavad esilekerkivaid probleeme lahendada. Samuti toimub kollegiaalne nõustamine koordinaatorite vahel nii eestisiseselt kui ka võrgustikku kuuluvate välisorganisatsioonide koordinaatoritega.