Peer H. Salström-Leyh

 

Sihtasutuse rajas 2003. aastal Peer H. Salström-Leyh.

„Ühiskonna kvaliteeti mõõdetakse selle põhjal, kuidas ühiskond kohtleb oma nõrgimaid liikmeid“ ütleb asutaja.

Nii võttis Peer H. Salström-Leyh eesmärgiks lapsi ja noori nende hädas mitte üksi jätta – eriti mitte neid, kel on juba ette programmeeritud ühiskonna äärealadele jäämine.

Üha enam lapsi ja noori kogeb kodust vägivalda, majanduslikke raskusi, sotsiaalset tõrjutust. Just nende laste huvide eest seisab Tuletorn Fond, et igal inimesel oleks võimalus ühiskondlikes raamides vabalt ja sobivalt käituda, et iga inimene leiaks ühiskonnas oma koha.

Tänapäeval ei ole paljudel lastel ja noorukitel võimalust end realiseerida, sest üha rohkem reegleid ning ettekirjutusi korraldavad meie ühiskondlikku elu. Just selles kontekstis vajab osa lapsi ning noori tuge ja orientatsiooni ning mängumaad, kus end katsetades tulevikuväljavaateid leida.

Kontakt

Katrin Nadel
Sekretär

SA Tuletorn Fond
Lahe 3 / A.Alle 11
10150 Tallinn

telefon: +372 60 61 990
e-post: katrin@tuletorn.ee