Missioon, visioon ja väärtused

Missioon 

Toetame riskilaste ja –noorte arengut ja haridust, pakkudes neile turvalisi inimsuhteid ja stabiilset kasvukeskkonda.

Visioon

Individuaalpedagoogilisi noorteabi meetmeid tutvustades ja rakendades aitame kaasa Eesti sotsiaalsüsteemi arengule.

Väärtused

Pakume orientatsiooni

 • Nagu tuletorn näitame usaldusväärselt suunda.
 • Noore inimese ressurssidest lähtuvalt töötame ühiselt välja eesmärgid.
 • Meil on selged põhimõtted ning me võimaldame enesereflektsiooni ja arengut.

  Iga inimene on väärtuslik

  • Oleme lugupidavad ja hoolivad.
  • Kaitseme iga inimese õigust oma elu üle ühiskondlikes raamides ise otsustada.
  • Anname noorte huvidele ja vajadustele ruumi, kaalu ja hääle.

  Kultuuriline mitmekesisus tähendab meile

   • baasi
   • võimalust
   • väljakutset
   • vastastikust rikastamist
   • innovatsiooni
   • perspektiivi
   • ressursse

    Me ei karda väljakutseid ning töötame välja lahendusi, mis vastavad lapse või nooruki vajadustele

    • Töötame iga lapse/noore jaoks välja innovaatilise ja individuaalse lahenduse.
    • Eesmärkide saavutamiseks reflekteerime pidevalt oma tegevust ning vajadusel kohandame seda.

    Investeerime nii organisatsioonisiseselt kui ka -väliselt:

    • läbipaistvasse ja kiiresse kommunikatsiooni,
    • võrgustike loomisesse ja arendamisesse,
    • töötajate mitmekülgsete teadmiste ja oskuste arendamisse ja tugevdamisse,
    • loomingulisse ja pandlikku tegutsemisraamistikku.