14.06.2016 Koolitus Toimetulek agressiivse käitumisega

14. juunil toimus täiendkoolitus teemal toimetulek agressiivse käitumisega, koolitajateks Airiin Demir ja Martin Kallavus Verge Eesti OÜ-st. Koolitusel käsitleti turvalisi sekkumistehnikaid olukordades, kus lapse käitumine on endale või teistele ohtlik. Teoreetilises osas tutvustati agressiivse käitumise tagamaid ning arutleti lühidalt ka juriidilisi aspekte selgitamaks, millal võib olukorra lahendamiseks kasutada füüsilist jõudu.

29.05.2016 Tuletorn Fond tutvustas end Paide perepäeval

 Lastekaitsepäeva eel, 29. mail 2016, toimus Paides suur perepäev. Perepäeva sõnum “Laps vajab perekonda” sobitus hästi meie sihtasutuse Tuletorn Fond tegemistega. Perepäeval jagasime telki ning tutvustasime end ja oma tegemisi koos Lapse Huvikaitse Kojaga.

 

 

04.05.2016 Tuletorn sai EQUASS Assurance kvaliteedimärgi

4.-5. aprillini toimunud auditi tulemusena sai SA Tuletorn Fond EQUASS Assurance kvaliteedisertifikaadi kestusega 2. maist 2016 - 2. maini 2018.

 

See tähendab, et Tuletorni individuaalpedagoogiline noorteabi teenus vastab EQUASS Assurance kvaliteedinõuetele.

 

EQUASS (European Quality in Social Services) on Euroopa sotsiaalteenuste kvaliteedijuhtimise süsteem. EQUASS Assurance on süsteemi üks tasemetest, mis tagab kvaliteedi ja kvaliteedikontrolli teenustes. Süsteem võimaldab sotsiaalteenuseid osutavatel organisatsioonidel osa võtta sertifitseerimise protsessist Euroopa tasandil, tagades sellega teenuse kasutajatele ja teistele huvirühmadele oma teenuste hea kvaliteet.

 

Hetkel on EQUASS ainus hinnatud sotsiaalvaldkonna eripärasid ja paindlikkust arvestav kvaliteedi hindamise metoodika sotsiaalasutustele, mis on kasutusel mitmes Euroopa riigis (sh Portugal, Norra, Iirimaa, Saksamaa, Sloveenia, Holland, Leedu jne). EQUASS Assurance metoodika on kokku võetud ühte dokumenti, kus on kirjeldatud kvaliteedi põhimõtted, kriteeriumid ja tegevuse indikaatorid, mille abil asutuse tegevust hinnatakse.

 

-> Certificate 2016