Vabad töökohad

SA Tuletorn Fondi põhitegevuseks on käitumis- ja tundeeluprobleemidega laste ja noorte juhendamine ja kasvatamine peres, mille liige ta ei ole. 15 aastat on eesti peredes pakutud teenust saksa lastele.

SA Tuletorn Fond otsib oma meeskonda uusi kasvatusperesid.

TÖÖPAKKUMINE ÜLE EESTI
Töökohti jagub mitmele perele

Otsime kasvatajaid, kes on valmis pakkuma saksa lastele ja noortele turvalist kasvukeskkonda oma kodus. Kasvataja ja laps elavad kokkulepitud ajaperioodil (vahemikus 6-24 kuud) koos ühe katuse all, kus kasvataja rolliks on pakkuda oma kasvandikule toimivate suhete ja pereelu mudelit ning suunata teda sobivama käitumise poole. Kasvataja teeb ühelt poolt kõike seda, mida teeb lapsevanem: toetab tema kooliskäimist (suunab kooli, õppima), toidab, aitab murede puhul, kaasab kodustesse toimingutesse ning vaba aja tegevustesse; teisalt aga seab piirid ja rakendab teadlikult kasvatusvõtteid probleemkohtade lahendamiseks.

Nõudmised kandidaadile

  • Vähemalt keskharidus
  • Paindlik, hea konflikti talumise võimega ning eneses ja oma eesmärkides kindel
  • Elukoht maal (soovitavalt oma majas, talus)
  • Soov töötada kodus, oma igapäeva tegemiste kõrval
  • Soov pakkuda kaitstud ja toetatud kasvu- ja elukohta lapsele või noorukile, kes vajab erinevatel põhjustel keskonna muutust.

Kasuks tuleb

  • Pedagoogiline või sotsiaaltöö alane haridus.
  • Varasem kokkupuude pedagoogilise või sotsiaaltööga.

Pakume

  • Võimalust töötada oma kodus.
  • Võimalust pakkuda turvatunnet ja sooje inimsuhteid nendele, kes seda enim vajavad.
  • Tööga toimetulemiseks vajalikke koolitusi ning koordinaatori tuge ja supervisooni.

Töö iseloom

Asukoht: Oma kodus
Tööle asumise aeg: kokkuleppel

Kontaktisik: Meeli Salström
Tänav ja/või maja: Pirita tee 12
Linn: Tallinn
Postiindeks: 10127
Telefon: 60 61 990
Koduleht: www.tuletorn.ee

Lähem info ülaltoodud telefonidel või meilil info@tuletorn.ee.